Bedankt! Je sollicitatie is succesvol verzonden.

Senior Business Controller

place
email

Organisatie
Gemeente De Bilt telt ruim 43.000 inwoners en wordt gevormd door zes dorpen: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Bijzonder aan de gemeente is de groene ligging in een stedelijke regio. Met de ambitie om een economisch, sociaal en ecologisch topklimaat te scheppen, werken ruim 230 medewerkers van de gemeente continu aan een leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender De Bilt. Een gemeente waar het voor mensen nog fijner wonen, werken en recreëren is. Kijk op onze Youtube om te zien wat Gemeente De Bilt nog meer te bieden heeft.
Om deze ambitie te kunnen realiseren, is de gemeentelijke organisatie in ontwikkeling. De afgelopen jaren hebben we belangrijke stappen gezet om meer opgave gestuurd en gebiedsgericht te werken. Daarnaast bouwen we verder aan een organisatie die flexibel is en slagkracht heeft: we werken vanuit kleine, zelforganiserende teams met een heldere kernopdracht. Lees hier ons organisatieverhaal.
Opdracht
We zoeken een senior business controller die ook de rol van kwartiermaker op zich kan nemen. We hebben geconstateerd dat team P&C met de huidige formatie en bezetting niet in staat is de teamopgave te realiseren. In het teamplan P&C is de volgende teamopgave geformuleerd:
Toezien, ondersteunen en adviseren van de organisatie op rechtmatig en doelmatig handelen binnen de financiële kaders en wetgeving. Verzorgen van verslaglegging naar bestuur (college en gemeenteraad), provincie en inwoners in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen.
De focus zou meer gericht moeten zijn op de strategische advisering en de brede blik. De vraag ligt voor wat gaat helpen om team P&C te versterken? Een oplossingsrichting zou kunnen liggen in de gewenste kwantiteit en kwaliteit van het team. Maar vermoedelijk gaat het ook om de werkprocessen en werkwijzen. Ook de context speelt een rol. We zoeken daarom voor team P&C een business controller die de rol van kwartiermaker op zich kan nemen. Als gevolg van een detachering liggen er ook regulieren taken die opgepakt moeten worden. Daarbij gaat het o.a. om:

  • Ondersteunen op strategisch niveau van collega’s, management en bestuur bij financieel-economische vraagstukken;
  • Coördinatie van de P&C stukken, met name de najaarsnota en de begroting;
  • En zorgdragen voor een aantal technische paragrafen in de begroting en jaarrekening;
  • Adviseren ten aanzien van procesmanagement, risicobeheersing en kwaliteitsbewaking.

Naast deze taken moet er een verbeter- en ontwikkelplan komen voor team P&C. Aan deze senior business controller de opdracht om, samen met het team, ambtelijk opdrachtgever en concerncontroller, te komen tot opstellen en implementeren van dit verbeterplan. En vervolgens zorg te dragen voor de uitvoering ervan.
Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als senior business controller;
3. Aantoonbare werkervaring met het aansturen van verandertrajecten op mens en inhoud;
4. Aantoonbare werkervaring met coördinatie en realisatie van P&C producten;

Raul Verhallen

Staffing Consultant Finance

Raul Verhallen

theme arrow

Met onze no-nonsense aanpak boeken wij samen succes

Geef je carrière een boost door te kiezen voor Staffinghouse.
Als professional krijg je vacatures die passen bij jouw ambities en wensen.

6,195

Netwerk aan professionals

481

Geplaatste professionals

120+

Opdrachtgevers en partners